fbpx

Identifikaciona karta

Pun naziv preduzeća:
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MATIS DOO IVANJICA
Skraćeni naziv:
MATIS DOO IVANJICA
Sedište:
Šume bb
PTT broj i mesto:
32250 Ivanjica
Matični broj:
17473395
PIB:
102 714 756
Šifra delatnosti:
3102 – Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
Poreski obveznik:
DA
PEPDV broj:
099951857
Tekući računi:
325-9500500111119-34 OTP Banka
205-0000000047798-60 Komercijalna Banka
220-0000000068682-74 ProCredit Banka
160-0000000104971-25 Banca Intesa
Broj telefona:
032/651 159; 651 488 – centrala
063/640 739; 640 743 – centrala
Fax:
032 651 060
Web stranica:
www.matis.rs
E-mail:
office@matis.rs